Pamäť

Niektoré zložky pamäti môžu byť u človeka s dyslexiou oslabené a tým sa mu komplikuje učenie, pre ktoré je pamäť nesmierne dôležitá. Neplatí to však vždy.

Pamäť má mnoho rôznych foriem - inak si pamätáme zážitky z dovolenky, inú pamäť využívame, keď sa učíme bicyklovať a inú keď sa učíme vzorce z chémie alebo slovíčka v jazyku a pod. Práve preto, že máme mnoho rôznych typov pamäti, je možné nahradiť slabý druh pamäti za iný, ktorý máme dobre rozvinutý. V neposlednom rade je vhodné vedieť, že pokiaľ máme oslabenú niektorú zložku pamäti, je potrebné prijať také opatrenia, aby dôsledky boli minimálne (napr. všetko, čo je potrebné si pamätať si dotyčný zapisuje, pri riešení úloh je vhodné priebežné písanie poznámok, zapisovanie si čiastkových výsledkov a pod.).