Verbálne schopnosti

Vyjadrovanie myšlienok, hovorenie v celých súvislých vetách, schopnosť vysvetliť druhým problém či postup práce, prednášanie pred druhými ľuďmi (aj na verejnosti) - to všetko patrí medzi verbálne schopnosti.

Verbálne znamená rečové, takže všetko, čo súvisí s týmito schopnosťami, súvisí s našou rečou. Ľudia sa so svojími verbálnymi schopnosťami líšia - niektorí majú veľmi bohatú slovnú zásobu a dokážu hovoriť kvetnato, dlho a ich prejavy sa dobre počúvajú. Často preto, že ich reč je plynulá, príjemne intonujú, dokáže rýchlo zareagovať na niečo, čo povedal druhý, používajú rôzne slovné obraty, vtipy a humor. Iní môžu mať veľmi dobrú slovnú zásobu a môžu vedieť dávať dobre slová na papier, ale pri prejave pred druhými ľuďmi sa zadrhávajú, ich reč je nudná a nezáživná. A ďalší ľudia môžu byť v prejavoch veľmi neskúsení a skladanie slov do súvislých viet im ide veľmi ťažko. Dôležitým východiskom kvalitných verbálnych schopností je bohatá slovná zásoba - tu získame keď čítame (napr. aj audioknihy a čítačky), chodíme do divadla, pozeráme filmy, rozprávame sa s druhými ľudmi a pod.

Ľudia s dyslexiou majú niekedy verbálne schopnosti trochu oslabené a to hlavne vtedy, keď sa ich problémy s čítaním spoja aj s problémami s hovorením (logopedické problémy). Ale! - naopak veľká skupina ľudí s problémami s dyslexiou dokáže verbálne schopnosti veľmi dobre využívať. Pod heslom "keď nedokážeme písať a čítať, musíme to obkecať" sa ich verbálne schopnosti stali ich silnou stránkou. Môžu byť vynikajúcimi rečníkmi, dokážu sa vyjadrovať veľmi presne a ich okolie im túto schopnosť často závidí a obdivuje ich. Majme pritom na pamäti, že rovnako ako všetky ostatné schopnosti, ktoré sú v Encyklopédií popísané, aj tieto verbálne sa dajú trénovať.

Tip: Keď si niesi istý/istá svojím prejavom (napríklad referát v triede) povedz ho na verejnosti svojím kamarátom, rodičom, súrodencom, domácim zvieratkám. Keď sa učíš, vysvetľuj si učenie polohlasne, alebo to potom niekomu celé prerozprávaj.