Zrakové rozlišovanie

Schopnosť rozlišovať podobne vyzerajúce symboly a znaky.

Ide o obdobu sluchového rozlišovania a u ľudí s dyslexiou býva táto schopnosť niekedy dlhodobo oslabená. Inak sa obvykle rozvinie v predškolskom veku a deti ju dokážu dobre využívať po nástupe do školy, kedy sa učia čítať, písať a počítať.Oslabené zrakové rozlišovanie môže viesť k zámenám podobných znakov či obrázkov a teda tiež k zámenám podobných písmen ako sú b/d/p, u/n, a/e/o, s/z a iné. Vždy ide iba o veľmi nepatrný detail, ktorý je znázornený inak alebo umiestnený na inej strane, ale vytvára podstatný rozdiel vo význame.Podobné problémy sa potom môžu objaviť pri určení smeru jazdy, kedy ide o rovnakú šípku, ktorá iba mieri iným smerom, alebo pri určovaní podobných značiek produktov v obchode a pod. Rovnako ako sluchové rozlišovanie aj zrakové rozlišovanie sa môže trénovať a zdokonaľovať. To sa robí najmä na prvom stupni základnej školy, kedy sa ukáže, že žiak má nejaké problémy.

Tip: Využívaj pri práci čo najviac zmyslov! O čom sa hovorí, to si nájdi ako obrázok. Ak to pôjde, skús si to chytiť, pohybuj s tým, alebo si to sám/sama zapíš či nakresli.