Dyslexia

Tzv. špecifická porucha učenia, ktorá spôsobuje problémy v čítanom prejave, a to aj napriek kvalitnej výučbe, domácemu nácviku a primeraným (niekedy dokonca nadpriemerným!) rozumovým schopnostiam. Hovorí sa, že ľudia s dyslexiou sú tí, ktorí sa učia inak.

Súčasný výskum naznačuje, že sa jedná o ťažkosti, ktoré sú spôsobené drobným poškodením centrálnej nervovej sústavy a zrejme sú dedičné. Súvisia s niekoľkými ďalšími typmi oslabení a v bežnom živote sa prejavujú práve problémami v čítaní. Tieto problémy pretrvávajú celý život a nesúvisia iba so školou. Záleží na ich intenzite a tiež na rozsahu terapeutickej práce (tzv. reedukácii). Vo vyššom veku môžu byť ťažkosti niekedy úplne zminimalizované, niekedy ich človek vníma ako veľmi intenzívne. Okrem toho je tiež dôležité si uvedomiť, za akých podmienok ide človeku čítanie lepšie. Ak je to iba trochu možné, oplatí sa vytvárať si pre čítanie také prostredie, aby človeka čo najmenej zaťažovalo. Svoju rolu môže hrať denná doba, ale tiež pokoj a dostatok času na čítanie, využívanie rôznych moderných technológií (napr. elektronické čítačky, hlasové výstupy z počítačov, audioknihy, nastavenie počítača tak, aby boli texty čo najprehľadnejšie).

V súčasnej dobe žijeme v tzv. informačnej spoločnosti v ktorej si využívaním písania a čítania neustále vymieňame informácie a pre ľudí, ktorí sa naučili ľahko a rýchlo čítať v prvej triede základnej školy môže byť niekedy nepochopiteľné, že to niekomu nejde. Preto sa z dyslexie stáva väčší problém než v minulosti. Súčasne sa začína hovoriť, že ľudia s dyslexiou sú tí, ktorí sa učia inak. To znamená, že sa dokážu naučiť (niektorí môžu byť významnými expertmi vo svojom obore), ale potrebujú nájsť trochu odlišné spôsoby učenia a mať vytvorené také podmienky, aby im čítanie a písanie nebránilo v prejavení ich možností. Čím je človek starší, tým viac by mal sám vedieť, za akých okolností sa mu lepšie číta a pracuje. Vo všetkých typoch škôl majú žiaci s dyslexiou nárok na prispôsobenie podmienok štúdia, ale je dobré vedieť, čo presne potrebujú, aby boli prípadné úpravy skutočne efektívne.

Tip: Keď nie si si istý/istá ako sa čo píše, používaj prehľady gramatických pravidiel. Môžeš si ich vytvoriť na počítači, aby si sa v nich vyznal.