Dysgrafia

Jednou z tzv. špecifických porúch učenia, ktorá označuje výrazne problémy v písomnom prejave, hlavne v jeho grafickej podobe.

Písmo človeka s dysgrafiou je spravidla veľmi nečitateľné. Takýmto ľuďom na začiatku školskej dochádzky veľmi dlho trvalo, kým sa naučili písať. Všetky kľučky a oblúčiky v písmenách pre nich znamenali problém. Aj neskôr, keď potrebujú písmom rýchle zaznamenať informácie, ľahko sa prihodí, že je až príliš kostrbaté, neurovnané a nečitateľné (niekedy len pre okolie, ale niekedy po sebe neprečíta ani sám pisateľ).

V dospievaní a dospelosti je písanie predovšetkým prostriedok na zachytenie informácií a sprostredkovanie informácií druhým ľuďom. Ak je písmo nečitateľné a túto funkciu neplní, je zbytočné ho využívať. V takom prípade je výhodnejšie buď zmeniť typ písma - niekedy stačí, keď namiesto písaného začne dotyčný používať tlačené písmo, niektorým tiež pomohol prechod na nové písmo Comenia Script - viď http://www.lencova.eu/cs/uvod/comenia_script, alebo sa naučiť písať rýchlo a efektívne všetkými desiatimi prstami na počítači. Na internete sa dajú stiahnuť voľne dostupné programy pre osvojenie písania na klávesnici všetkými desiatimi.

Tip: Ak nemôžeš prečítať svoje poznámky a neprečítajú ich po tebe ani ostatní, skús písať tlačeným písmom, alebo sa nauč písať všetkými desiatimi na počítači.