Sluchová pamäť

Sluchová pamäť slúži pre počuté informácie. Ide o typ krátkodobej pamäti, ktorá sa využíva na špecifický druh informácií, teda tých, ktoré si dotyčný musí zapamätať sluchom.

Niekedy sa stáva, že ľudia s dyslexiou majú práve tento druh krátkodobej pamäti oslabený. Opäť je užitočné jej posilňovanie, ale súčasne je výhodné vedieť, že čokoľvek dôležité si môžeme zapísať, aby sa človek nemusel spoliehať len na sluchovú pamäť. Situácia je horšia, keď sa jedná o zapamätanie počutých informácií, ktoré musíme pamätať mechanicky, teda bez logických súvislosti (napr. zoznam vecí na nákup, slovíčka v jazyku, vybrané slová, chemický či fyzikálny vzorec). Ak si môžeme vytvoriť medzi údajmi logické súvislosti, utriediť si ich tak, aby dávali viac zmysel, rozdeliť ich do logických skupín podľa určitej vlastnosti, podľa nadradeného pojmu, podľa podobného znenia atď., tak je zapamätanie omnoho účinnejšie. Inou formou opory môže byť vizualizácia počutého. Vtedy si predstavujeme čo počujeme, alebo si to iba symbolicky zobrazujeme vo fantázii, napríklad pomocou farieb, tvarov a pod.

Tip: Keď si nepamätáš slová, skús si informácie predstavovať ako obrázky, značky, farby a pod. - možno zapamätávanie potom pôjde ľahšie.